Se kterými pojišťovnami máme smlouvu?

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dříve 217 - Metal-Aliance)

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR