Asklépios

Byl ve starém Řecku uctíván jako bůh lékařství, syn Apollóna a Korónidy. Asklépiovy svatyně nesly název Asklépieion (byly to zároveň léčebny). Nacházely se v  Epidauru, dále na ostrově Kós, kde působila lékařská škola Hippokratova, a v Pergamu, kde po nějaký čas vykonával svou praxi Galénos. Do Říma byl A. uveden roku 293 před Kristem jako Aesculapius. Jeho atributem byla hůl ovinutá hadem, která je dodnes znakem lékařů. Soudí se, že jde o největšího evropského hada - užovku stromovou, zvanou též užovka Aeskulapova. Podle jiné verze se však nejedná o hada, ale o cizopasného červa, navinutého na lékařském nástroji.